BẢNG GIÁ DỊCH VỤ CHUYỂN NHÀ

Chuyển nhà gần bạn

 • Quãng đường <15km
 • Hoàn thành công việc nhanh chóng
 • Hàng hóa được bọc cẩn thận
 • Nhận hàng trong ngày

30.000¥ / chuyến

Start now

Chuyển nhà trong Osaka

 • Quãng đường 15-40km
 • Hoàn thành công việc nhanh chóng
 • Hàng hóa được bọc cẩn thận
 • Nhận hàng trong ngày

50.000¥ / chuyến

Start now

Chuyển nhà đi các tỉnh

 • Quãng đường >100km
 • Hoàn thành công việc nhanh chóng
 • Hàng hóa được bọc cẩn thận
 • Nhận hàng trong ngày

Liên hệ / báo giá

Start now