Bảng giá dịch vụ vận chuyển hàng hóa

Vận chuyển nội thành

 

 • Quãng đường <15km
 • Hoàn thành công việc nhanh chóng
 • Hàng hóa được bọc cẩn thận
 • Nhận hàng trong ngày

20.000¥ / chuyến

Start now

Vận chuyển trong Osaka

 

 • Quãng đường 15-40km
 • Hoàn thành công việc nhanh chóng
 • Hàng hóa được bọc cẩn thận
 • Nhận hàng trong ngày

40.000¥ / chuyến

Start now

Vận chuyển đi các tỉnh

 

 • Quãng đường >100km
 • Hoàn thành công việc nhanh chóng
 • Hàng hóa được bọc cẩn thận
 • Nhận hàng trong ngày

Liên hệ / báo giá

Start now